TUBI ITALIA BOHEMIA, s.r.o. - výrobce hadic

Společnost TUBI ITALIA BOHEMIA, s.r.o. byla založena v roce 1994, kdy zahájila výrobu hadic z měkčeného PVC. V průběhu roku 1995 byla instalována ještě první linka na výrobu granulátu.

V prvních letech po zahájení činnosti měla na výrobním programu největší podíl výroba zahradních hadic, které byly distribuovány velkoodběratelům především do zemí jižní a východní Evropy, například do Itálie, Rakouska, Maďarska, Ruska, ale i Polska. Později byl výrobní program rozšířen o napouštěcí pračkové hadice a několik typů sprchových hadic. Výrobky jsme kromě zahraničí začali dodávat i velkoobchodům v České republice.

Politika kvality

Hlavním cílem naší společnosti je plnění požadavků zákazníků, dodržování kvality a technických parametrů dodávaných výrobků a neustálé zvyšování kvality všech našich činností. Naší strategií je přizpůsobit se požadavkům zákazníka a na základě poptávky trhu neustále rozšiřovat náš výrobní program a zavádět zpracování nových druhů materiálu, abychom byli schopni uspokojit co nejširší okruh zákazníků.

K dosažení tohoto cíle využíváme systém řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001 a hledáme neustále možnosti, jak zlepšit jeho uplatňování v praxi.

Pro uplatnění politiky kvality se řídíme těmito zásadami:

  • politiku kvality ročně upřesňujeme do konkrétních cílů a vytváříme všem pracovníkům vhodné podmínky k jejich dosažení
  • motivujeme zaměstnance ke stálému zlepšování kvality jejich práce
  • zjišťujeme průběžně požadavky našich zákazníků a úroveň jejich spokojenosti a zjištěné informace dále využíváme ke zlepšení našich pracovních postupů

Od zaměstnanců vedení společnosti očekává:

  • dodržování stanovených pracovních postupů
  • nepřetržitou kontrolu výsledků své činnosti a vysokou úroveň zodpovědnosti za svou práci
  • vyhledávání možností ke zlepšení pracovního prostředí a tím i ke zlepšení kvality vlastní práce a práce ostatních zaměstnanců

Historie

V roce 1998 se společnost přestěhovala z nevyhovujících pronajatých prostor do rekonstruované provozovny v Novém Dvoře. Rozšířené výrobní prostory umožnily instalovat druhou linku na zpracování granulátu, která je využívána k recyklaci měkčeného PVC. Na této lince zpracováváme například technologické odpady výrobců kabelů, hadic, fólií a dalších obalových materiálů z měkčeného PVC.

V dalších letech byly instalovány postupně další dvě linky na výrobu hadic a došlo i k rozšíření sortimentu výrobků. V současné době dodáváme výrobky a zboží na tuzemský i zahraniční trh, podařilo se nám rozšířit okruh zákazníků například v Německu, Rakousku, Dánsku a Švédsku, ale i ve východní Evropě, například Ukrajina. Využíváme moderní technologie, abychom mohli zákazníkům zaručit co nejvyšší kvalitu výrobků. V roce 2007 byl náš systém kontroly kvality certifikován podle ČSN EN ISO 9001.

Vyrábíme hadice a dodáváme

V současné době vyrábíme a dodáváme zahradní a sací hadice, hadice pro domácnost - napouštěcí a vypouštěcí pračkové hadice, sprchové hadice, technické hadice na vodu a vzduch, průmyslové hadice, hadicové vodováhy. Jako doplnění sortimentu dodáváme i sprchové hlavice, hadicové spony, rychlospojky, vsuvky a další příslušenství především k průmyslovým hadicím na vzduch.

Novinky

Pomáháme

I v tomto roce jsme poskytli finanční dar na provoz dvěma neziskovým organizacím v našem regionu - občanskému sdružení LADA, které pomáhá lidem s mentálním a kombinovaným postižením a Farní charitě Pacov, která mimo jiné zajišťuje výpomoc seniorům v našem okolí.

Kontakt

TUBI ITALIA BOHEMIA, s.r.o.

Nový Dvůr 2
395 01 Kámen
zobrazit na mapě

Tel.: +420 565 426 600
e-mail: info@tubi.cz